Ֆինանսական փաստաթղթեր
2018 - 2017


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ և ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2018 (PDF FILE)   Nerqin Gnahatum 2018 (PDF FILE)