Ֆինանսական փաստաթղթեր
2018 - 2017


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ և ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


2019թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (PDF FILE)

2018թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (PDF FILE)

ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2018 (PDF FILE)

  ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2018 (PDF FILE)