2020

2020թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2020թ․ ՃՇՏՎԱԾ  ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

2020թ․ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

2020թ. 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2020թ․ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

2020թ. 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2020թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

 

 

 

 

 

 

ֆինանսական