2021

 

2021թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2021թ․ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

2021թ․ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

2021թ. 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՊՐՈՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2021-2026

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2

ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ / ՈՐՈՇՈՒՄ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐԻ

2021 թ. 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2021թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2021թ․ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ