2018-2019

2019թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (PDF FILE)

2019թ. 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (PDF FILE)

2019թ. 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (PDF FILE)

2019թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (PDF FILE)

2018թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (PDF FILE)

ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2018 (PDF FILE)

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2018 (PDF FILE)